Adresa I. Lions Clubu Kosice
o nas1. Lions Club Košice

VITAJTE NA STRÁNKACH I. LIONS CLUB-u KOŠICE!

1. Lions Club Košice je členom medzinárodného združenia Lions klubov
"The International Association of Lions Clubs". Jedná sa o celosvetovú dobrovoľnú organizáciu humanitného zamerania, ktorej základnú myšlienku najlepšie charakterizuje ústredné heslo "We Serve" - "My slúžime".

Na Slovensku je zaregistrovaných 15 klubov, ten v Košiciach vznikol v roku 1997. Hlavné aktivity košických lionov smerujú v súlade s celosvetovým zameraním na pomoc nevidiacim a slabozrakým, no podpora bola asmerovaná
i do iných oblastí.


MEDZINÁRODNÉ LIONSKÉ HNUTIE

Lions Clubs International združuje 1,4 milióna členov v 193 krajinách. Poslaním každého lionského klubu je pomáhať vo svojom okolí ľuďom, ktorý to potrebujú. Toto poslanie je nemenné už od dôb vzniku tejto asociácie v roku 1917.

Hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej práci svojich členov, ktorý svojim osobným pôsobením, alebo organizovaním akcií zameraných na získanie finančnej podpory pomáhajú spoluobčanom v núdzi. Hnutie pomáha i obetiam prírodných katastrof a vojen.

PROGRAMY SÚVISIACE S POSTIHNUTÍM ČI OHROZENÍM ZRAKU

Lionské hnutie je celosvetovo známe ako hnutie zameriavajúce sa na pomoc slabozrakým
a nevidiacim. Sú aj prezývaní "Rytieri slepých". Svojimi aktivitami prispievajú k prevencii chorôb postihujúcich zrak a zvyšujú kvalitu života slabozrakých a nevidiacich.
V roku 1990 bola vyhlásená celosvetová aktivita "SightFirst" (zrak predovšetkým), jej cieľom je znížiť celkový počet ľudí postihnutých stratou zraku.
Tejto aktivite boli vyčlenené aj finančné prostriedky z nadácie LCIF (Lions Clubs International Foundation) vo výške 143,5 miliónov dolárov a vďaka nim i vďaka podpore nespočetného množstva lionských dobrovoľníkov po celom svete, sa doteraz podarilo:

 • previesť viac ako 3,4 milióna operácií katarakty

 • vybudovať, alebo rozšíriť 154 očných kliník a nemocníc

 • podporiť viac ako 47 milióna liečebných zákrokov smerujúcich
  k prevencii riečnej slepoty (onchocerkózy)

 • zvýšiť kvalitu starostlivosti o zrak vo viac ako 78 krajinách celého sveta.

LIONSKÉ KLUBY CELOSVETOVO PODPORUJÚ I MNOŽSTVO ĎALŠÍCH AKTIVÍT
 • zaisťujú 600 tisíc profesionálne prevedených screeningov glaukómu
  a 25 tisíc transplantácií rohovky každý rok

 • zakladajú a podporujú väčšinu medzinárodných očných bánk, stovky kliník,
  nemocníc a centier na výskum zraku

 • každý rok vyberú viac než 6 miliónov použitých okuliarov, ktoré sú následne zdarma
  distribuované v menej rozvinutých krajinách

 • ponúka vyšetrenia, okuliare a športové pomôcky pre paralympíjskych športovcov

 • zabezpečuje lekársku očnú starostlivosť zdarma, okuliare, tlačiarne v Braillovom písme,
  tlačoviny s veľkou tlačou alebo asistenčné psy každoročne pre tisíce ľudí

Okrem programu SightFirst je Lions Clubs International iniciátorom osláv Medzinárodného dňa zraku, ktorým si v spolupráci s agentúrami Organizácie spojených národov, organizáciami zaoberajúcich sa liečbou zraku, charitatívnymi organizáciami a zdravotníkmi celého sveta pripomínajú potrebu zvýšenia starostlivosti o zrak, zrakovo postihnutých spoluobčanov a zvyšujú povedomie verejnosti o týchto otázkach. Tento deň pripadá na druhý štvrtok
v mesiaci október.

 

 

LIONS - ETICKÝ KÓDEX I na začiatok

UKÁZAŤ svoju vieru v hodnoty svojho povolania usilovnou celoživotnou prácou tak, že si za kvalitu služieb zaslúžim uznanie.

HĽADAŤ úspech a požadovať spravodlivé ocenenie alebo taký zisk aký si skutočne zaslúžim,
ale neprijať žiadny zisk alebo úspech, ktorý by znamenal stratu vlastného seba rešpektovania,
pretože som prijal nespravodlivú výhodu alebo z dôvodu otázneho rozhodnutia v môj prospech.

PAMÄTAŤ si, že pri budovaní vlastného podniku nie je nutné ničiť, šliapať po iných, byť lojálny voči klientom a zákazníkom a spravodlivý voči sebe.

KEDYKOĽVEK vznikne pochybnosť o správnosti alebo etike môjho postavenia alebo činnosti
voči mne rozriešiť.

POVAŽOVAŤ priateľstvo za cieľ nie za prostriedok. Chrániť vieru, že skutočné priateľstvo existuje nie na základe vykonanej úsluhy jedného druhému, ale že skutočné priateľstvo nežiada nič, ale prijíma službu v tom duchu, v akom bola dávaná.

VŽDY mať na pamäti svoje záväzky občana voči národu, svojmu štátu a svojej komunite a dať im svoju neotrasiteľnú a skutočnú lojalitu v slove, konaní a skutku. Dať im svoj voľný čas, prácu a prostriedky.

POMÁHAŤ druhým tým, že poskytnem svoje sympatie utláčaným, slabým a svoj majetok chudobným.

BYŤ OPATRNÝ pri kritizovaní a liberálny v chvále budovať a nie ničiť.


MOTTO MISIE I na začiatok

MOTTO MISIE VYTVÁRAŤ A PODPOROVAŤ ducha porozumenia medzi všetkými ľuďmi pre humanitárne potreby zabezpečujúc dobrovoľné služby prostredníctvom zainteresovania spoločnosti
a medzinárodnej spolupráce.


CIELE LIONS CLUBS INTERNATIONAL I na začiatok

VYTVÁRAŤ a podporovať duch porozumenia medzi ľuďmi na celom svete.

NAPOMÁHAŤ princípom prospešnej vlády a prospešného občianstva.

AKTÍVNE sa zúčastňovať na civilnej, kultúrnej, sociálnej a morálnej starostlivosti spoločnosti.

SCEĽOVAŤ kluby putami priateľstva, družnosti a vzájomného porozumenia.

ZABEZPEČIŤ fórum pre otvorenú diskusiu týkajúcu sa všetkých záležitostí verejného záujmu, zabezpečiť akokoľvek, že stranícka politika a sektové náboženstvá nebudú témou debaty členov klubu.

PODPOROVAŤ ľudí s charitatívnym cítením, aby slúžili pre ich komunitu bez osobného finančného ohodnotenia, podporovať účinnosť a napomáhať vysokému etickému štandardu v obchode, priemysle, profesiách, verejných službách a súkromnom sektore.
| LINKYLions Club D 122
Lions Club Prešov
Lionnet
Výmena mládeže
Leo Club
mesto Košice

 

 

mail mail