1. Lions Club Kosice

We Serve

My slúžime
I. Lions Club Košice je členom medzinárodného združenia Lions Clubs International, ktoré patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie charitatívne organizácie na svete. Jeho vznik sa datuje do roku 1917 a myšlienky humanizmu, dobrovoľníctva  a pomoci sú vyjadrené v spoločnom celosvetovom hesle
“We Serve” – “My slúžime”.
Certifikát Charter Lions Club

I. Lions Club Košice

 

bol založený v roku 1997 aby sa ihneď po svojom vzniku  prihlásil k celosvetovým hodnotám a cieľom hnutia a začal napĺňať svoje poslanie činorodými aktivitami vo svojom okolí. Klub sa stal súčasťou distriktu LCI – D122 Česká a Slovenská republika a od svojho počiatku sa stal významným článkom v rodine Lionov  pôsobiacich na tomto území.

 

SÚČASNÍ ČLENOVIA I. LIONS CLUB KOŠICE

Vladimír Vanik
Prezident klubu
Výmena mládeže

Dušan Leng
1. Viceprezident

Peter Olexa
2. Viceprezident
Sekretár

Viktor Anné
Pokladník

Peter Holý
Zmocnenec pre členskú základňu
Ceremoniár

Viktor Anné
Vladimír Balco
Juraj Banský
Štefan Bodnár
Peter Cacara
Ladislav Erdelyi

Ján Fečko
Pavel Fiala
Miroslav Herman
Peter Holý
Miroslav Kacej

Anton Kantor
František Kočka

Branislav Koniar
Július Kováč
Dušan Leng
Ján Miško
Peter Olexa
Erik Palinský
Marián Štofko
Vladimír Švigár
Attila Tóth
Vladimír Vanik

Názov klubu:
I. Lions Club Košice
občianske združenie

Klubová adresa:
Best Western - Teledom
Timonova 27, 040 01 Košice

sekretariat1lckosice@gmail.com
prezident1lckosice@gmail.com

www.1lckosice.sk

Distrikt:
122, Česká republika
a Slovenská republika

Číslo klubu:
4300-059 930

Bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0014 9840 4858

IČO:
31297641