MEDZINÁRODNÉ
LIONSKÉ
HNUTIE

Lionisti dnes predstavujú najväčšiu charitatívnu organizáciu sveta, založenú v Chicagu Melvinom Jonesom v roku 1917 s prvotným zámerom podporiť rozvoj a charitatívne aktivity v tomto severoamerickom meste. Tento americký finančník a podnikateľ v súvislosti s cieľmi hnutia povedal:

„Nedostaneš sa vo svojom živote ďalej, kým nezačneš robiť niečo aj pre iných.“

Už v roku 1925 je definovaný dlhodobý ciel Lionov a to pomoc slabozrakým a nevidiacim a verejnosť začína Lionov nazývať Rytieri slepých. Tesne po skončení 2. svetovej vojny sa Lions Club International stáva poradným orgánom OSN a vznikajú prvé kluby v Európe a Japonsku.

Medzinarodné Lions Hnutie

Dnes má hnutie Lions Clubs International zastúpenie v  204 krajinách celého sveta pričom  viac  než milión jeho členov pôsobí v jednotlivých kluboch, ktorých počet už prekročil číslo 47 000. Okrem hlavného cieľa, pomoci nevidiacim , sú aktivity Lions hnutia zamerané na riešenie problémov a výziev  pri boji s hladom, cukrovkou, preventívne programy k predchádzaniu rakoviny a rozvoj enviromentálnych projektov.    

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL
FOUNDATION

Už viac ako 50 rokov sú najvýznamnejšie globálne projekty i cielená pomoc v jednotlivých regiónoch podporované prostredníctvo finančných grantov z nadácie LCIF (Lions Clubs International Foundation).
Vďaka takto sústredeným zdrojom podarilo sa v desiatkach krajín vybudovať množstvo očných kliník, finančne prispieť na milióny operačných zákrokov  v boji so šedým zákalom a ďalšími chorobami zraku. 

operácií katarakty

očných a vzdelávacích centier

projektov

krajín

Názov klubu:
I. Lions Club Košice
občianske združenie

Klubová adresa:
Best Western - Teledom
Timonova 27, 040 01 Košice

sekretariat1lckosice@gmail.com
prezident1lckosice@gmail.com

www.1lckosice.sk

Distrikt:
122, Česká republika
a Slovenská republika

Číslo klubu:
4300-059 930

Bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0014 9840 4858

IČO:
31297641